Prometne študije in prometni modeli

Obvoznica Moravče

Trasa načrtovane obvoznice poteka po jugo-zahodni strani naselja Moravče. Situativni potek obvoznice je enak v obeh variantah – v VARIANTI 1, ki poteka po terenu in v VARIANTI 2 z viaduktoma, ureditve križišč pa se zaradi zagotavljanja dostopa do zemljišč razlikuje. Načrt IDP obvoznice predvideva karakteristični prečni profil ceste s širino obeh voznih pasov 3,25 m ter z robnim pasom širine 0,25 m na vsaki strani.

Investitor:
Občina Moravče
Leto:
2017-2020
Vrsta projektne dokumentacije:
IDZ, IDP v dveh variantah + prometna študija, študija s predlogom protihrupnih ukrepov

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si