Industrijski hrup

OMCO Metals Slovenia, Žalec

Sanacija prekomerne obremenitve okolja s hrupom je bila izvedena z namenom zaščite okolice s pretežno stanovanjskimi objekti. V proizvodnjem obratu je bilo prisotnih več različnih izvorov hrupa. Na podlagi strokovne analize obstoječega stanja je sledila izdelava projekta sanacije za katerega je bila predvidena izvedba po fazah, glede na prioriteto implementacije. Sanacijo je v nadaljnih stadijih na podlagi našega projekta izvedel zunanji izvajalec.

Predlagani protihrupni ukrepi:

  • Dušilci hrupa na zračnih izpustih
  • Absorbcijskih panelov na odbojnih površinah
  • Absorbcijske lamele na prezračevalnih odprtinah

Investitor:
OMCO metals Slovenia d.o.o.
Leto:
2018
Lokacija:
Žalec
Merilna oprema:
Analizator zvoka Brüel & Kjær tip 2250, zvočna kamera CAE Software Bionic XS-56

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si