Protihrupna zaščita

Podgorje, Šentjernej

Izdelan je bil akustični model za vire hrupa, ki delujejo v okviru dejavnosti podjetja. Preverjeno je bilo širjenje hrupa v okolju in podan predlog protihrupnih ukrepov.

Žarišča hrupa so bila identificirana s pomočjo zvočne kamere CAE Systems SoundCam.

S kratkotrajnimi kalibracijskimi meritvami na več kot 50 merilnih mestih smo pridobili podatke o nivojih hrupa ter jih upoštevali pri validaciji modelnega izračuna.

Investitor:
Podgorje d.o.o.
Leto:
2022
Lokacija:
Šentjernej
Merilna oprema:
Brüel & Kjær tip 2250, CAE Systems SoundCam
Programska oprema:
SoundPLAN, QGIS

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si