Prometne študije in prometni modeli

Priključevanje območja Save in Iskratela, Labore-Kranj

Izdelana je bila idejna zasnova (IZP) končne ureditve državne ceste R1-210, ki se na tem odseku razširi v štiripasovnico ter državnih cest R1-211 in R2-412, kjer je predvidena umestitev dveh dvopasovnih krožišč ter ureditev navezave na državno cesto R-210. V sklopu IZP načrta je bila obdelana tudi 1. faza ureditve, ki omogoča navezavo predvidenega skladiščnega objekta na državno cesto R1-210.

Ožje območje rekonstruiranega diamanta je preverjeno z mikrosimulacijo – program PTV Vissim, širši vpliv spremembe prometne ureditve in pozidave nepozidanega območja na križišča na robu obravnavanega območja pa je preverjen s kapacitetno analizo (analitično) v programu PTV Vistro.

Investitor:
Mestna občina Kranj; RRD d.o.o.
Leto:
2019 – 2020
Vrsta projektne dokumentacije:
Prometna študija, IZP

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si