Prometne študije in prometni modeli

Prometna študija Tuš center Kranj

V sklopu projekta izdelave izvedbenega načrta (IZN) za projekt »Ureditev prehoda za pešce in kolesarje preko regionalne ceste R1-210/1108 Kranj (Primskovo-Labore), km 0,640 (cca)« smo za naročnika projektivno podjetje Planing d.o.o. ter za investitorja Mestno občin Kranj izdelali elaborat prometne analize. Elaborat je obsegal analizo prometne varnosti in kapacitetno analizo križišča v obstoječem stanju ter ob ureditvi novega prehoda za pešce in kolesarje preko državne ceste.

Kapacitetna analiza križišča je bila izdelana s pomočjo programske opreme PTV Vissim, ki omogoča mikrosimulacijo motoriziranega prometa in tudi pešcev in kolesarjev. Uporabljen je bil tudi dodatek programa (VisVAP), ki omogoča modeliranje prometno odvisnega krmiljenja semaforja.

Investitor:
Mestna občina Kranj
Naročnik:
Planing d.o.o., Križe
Leto:
2016
Vrsta projektne dokumentacije:
Elaborat

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si