Prometne študije in prometni modeli

Prometni model Občina Šenčur

Predmet prometne študije je bila izdelava prometnega modela na območju Občine Šenčur s programsko opremo PTV Visum. Model občine bazira na podatkih 12-urnega ročnega štetja prometa na devetnajstih lokacijah v letih od 2016 do 2020 ter na prometnih obremenitvah z avtomatskih števcev št. 200 (KR Primskovo 1), št. 249 (Visoko), št. 627 (Brnik) in 850 (Voglje AC) v tem obdobju. Analiziran je bil SCENARIJ 0, ki obravnava model obstoječega stanja – obstoječo cestno mrežo in obstoječe prometne obremenitve. V prometnem modelu je obravnavano obstoječe stanje za leto 2020 v časovnih obdobjih obeh koničnih ur in za obdobje celega dneva – PLDP (24h).

Investitor:
Občina Šenčur
Leto:
2020
Vrsta projektne dokumentacije:
Elaborat

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.