Prometne študije in prometni modeli

Prometni model Škofja Loka

Predmet elaborata je izdelava prometnega modela celovitega prometnega omrežja območja Škofje Loke s programsko opremo PTV Visum za namen preveritve novih infrastrukturnih rešitev in sprememb, ki so vsebovane v SD OPN 03. Prometni model občine Škofja Loka je bil izdelan V prometnem modelu so obravnavane obstoječe celodnevne prometne obremenitve – PLDP (24h) v letu 2020 ter predvidene celodnevne prometne obremenitve – PLDP (24h) v letu 2040 ob polni predvideni pozidavi in upoštevanju rasti prometa.

V sklopu prometne študije so analizirani generalni scenariji, ki obravnavajo osnovne prometne rešitve za cestno mrežo Škofje Loke s prerazporeditvijo obstoječih prometnih obremenitev v letu 2020. Za ključne scenarije so preverjene prometne obremenitve ob navezavi na AC omrežje in še ob polni pozidavi po SD OPN 03 in prometni rasti v letu 2040. Dodatno je preverjen tudi vpliv vzpostavitve ukrepov trajnostne mobilnosti na te scenarije, preverjeni pa so tudi lokalni scenariji, ki obravnavajo lokalne ukrepe, ki imajo omejen vpliv na prometne obremenitve na celotnem območju občine.

Investitor:
Občina Škofja Loka
Leto:
2020
Vrsta projektne dokumentacije:
Elaborat

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si