Prometni hrup

Protihrupne ograje ob AC razcepu Kozarje (2005)

Protihrupne ograje so zgrajene v razcepu Kozarje pri Ljubljani. Nadgradnja je izvedena iz kovinskih in transparentnih akustičnih panelov, montiranih na betonsko varnostno ograjo, katera je temeljena po sistemu vtisnjenih jeklenih kolov. Na novo je bilo urejeno odvodnjavanje avtoceste. V sklopu projekta je bil izveden tudi preizkus bočne nosilnosti temeljenja ter in-situ akustične meritve protihrupnih panelov.

Investitor:
DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Leto:
2005
Faze projektne dokumentacije:
IDP, PGD, PZI, IZN, PID, akustične meritve

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si