Prometni hrup

Protihrupne ograje ob AC Slivnica-Gruškovje

Na avtocestnem odseku med razcepom Slivnico in državno mejo z Republiko Hrvaško je bila s študijo obremenjenosti s hrupom predvidena rekonstrukcija obstoječih ter izgradnja novih protihrupnih ograj.

Zaradi razgibanosti in pogojev terena so bili izbrani različni tipi temeljenja protihrupnih ograj (točkovni in pasovni temelji, temeljenje s patentiranim kombiniranim sistemom temeljnih gred in vtisnjenih nosilnih jeklenih stebrov, pritrjevanje protihrupne konstrukcije na obstoječih objektih, integriran sistem protihrupno-varnostne ograje) ter uporabljeni različni akustični materiali (lesocement, aluminij, poliakril).

V sklopu izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in izgradnjo protihrupnih ograj je bila izdelana študija oblikovanja protihrupnih ograj, zasaditveni načrt ter načrt gospodarjenja z odpadki.

Po izgradnji protihrupnih ograj so bile izvedene in-situ meritve akustične učinkovitosti protihrupnih ograj.

Investitor:
DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, PGD, PZR, PZI, PID, NOV, akustične meritve
Leto:
2009

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si