Prometni hrup

Protihrupne ograje ob AC Unec-Postojna

Na odseku avtoceste A1 med Uncem in Postojno je bilo v letu 2014 izvedenih devet protihrupnih ograj, dve na območju priključka Unec, ostale na območju Postojne.

Zanimivost tega projekta je, da so bili zaradi pogojev krajinskega oblikovanja na skalnih brežinah pri Stari vasi izvedene protihrupne ograje iz gabionov.

V sklopu projekta so bile izvedene tudi jeklene portalne in polportalne konstrukcije za kažipotno signalizacijo.

Po izgradnji protihrupnih ograj so bile izvedene in-situ meritve akustične učinkovitosti protihrupnih ograj.

Investitor:
DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Faze projektne dokumentacije:
PZR, PZI, PID, NOV, akustične meritve
Leto:
2014

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si