Prometni hrup

Protihrupne ograje ob AC Brezovica-Vrhnika

Na avtocestnem odseku med Brezovico in Vrhniko je bilo na osnovi naših načrtov izvedenih več kot 7,5 km protihrupnih ograj višine do 6.5 m. Skupna površina vseh izvedenih ograj znaša 34000 m2.

Zaradi izjemno zahtevnih geotehničnih razmer barjanskih tal je glavni načrtovalski izziv predstavljal izbor načina temeljenja, ki bi zaradi pričakovanih posedkov tudi v daljšem časovnem obdobju zagotavljal funkcionalnost protihrupnih ograj.

Izbran je bil inovativen način temeljenja protihrupnih ograj z verižno povezanimi temeljnjmi gredami na zemeljskem nasipu, mestoma pilotiranimi s kostanjevimi piloti.

Tekom gradnje protihrupnih ograj se je izvajal obsežen monitoring posedkov temeljnih tal in voziščne konstrukcije.

Po izgradnji so bile izvedene in-situ meritve akustične učinkovitosti protihrupnih ograj.

Investitor:
DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, PGD, PZR, PZI, PID, NOV, akustične meritve
Leto:
2015

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si