Prometni hrup

Protihrupne ograje ob AC, OPVH sklop A

Izvedena dela so del projekta aktivne protihrupne zaščite v skladu z Operativnim programom varstva pred hrupom – Sklop A. Protihrupne ograje so bile izvedene na več lokacijah na obstoječem omrežju AC, in sicer na odseku AC Ljubljana – Obrežje in Šentilj – Srmin. Nove PHO se nahajajo ob naseljih Brezovica pri Ljubljani, Verd, Hruševje, Repnje, Cikava, Grosuplje, Višnja gora, Slovenska Bistrica in Fram.

PHO so temeljene na različnih načinih temeljenja (vtisnjeni kovinskih piloti, betonski uvrtani piloti, točkovni AB temelji). Polnila so AB parapetne grede ter ALU absorpcijski paneli, betonski lesocementni paneli in transparentni paneli. Na dveh odsekih je PHO izvedena kot integrirana protihrupno-varnostna ograja demontažne izvedbe, katera je položena na utrjen in asfaltiran plato ob odstavnem pasu AC.

Investitor:
DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, PZR, PZI, PID, NOV, akustične meritve
Leto:
2020

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si