Prometni hrup

Protihrupne ograje ob AC Šmarje-Sap

Na avtocesti med Malencami in Grosupljem je bila na osnovi naše projektne dokumentacije rekonstrukcija obstoječih ter izgradnja novih protihrupnih ograj, skupne dolžine cca. 5 km in višine do 5 m.

Zaradi razgibanosti in pogojev terena so bili izbrani različni tipi temeljenja protihrupnih ograj (točkovni in pasovni temelji, uvrtani piloti, pritrjevanje protihrupne konstrukcije na obstoječih objektih) ter uporabljeni različni akustični materiali (lesocement, aluminij, poliakril). Na določenih mestih je bilo na novo urejeno tudi odvodnjavanje avtoceste.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je bila izdelana študija oblikovanja protihrupnih ograj, geološko-geomehanske raziskave, geodetski načrt, zasaditveni načrt ter načrt gospodarjenja z odpadki.

Po izgradnji protihrupnih ograj so bile izvedene in-situ meritve akustične učinkovitosti protihrupnih ograj.

Investitor:
DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, PGD, PZR, PZI, PID, NOV, akustične meritve
Leto:
2008

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si