Prometni hrup

Protihrupne ograje ob železniški progi Divača-Koper

V sklopu modernizacije signalno-varnostnih naprav na železniški progi Divača–Koper, je bila izdelana  projektna dokumentacija za izgradnjo aktivne protihrupne zaščite.

Načrti aktivne protihrupne zaščite na obravnavani železniški progi so zajeli izvedbo novih in dograditev obstoječih protihrupnih ograj. Zaradi zahtevnih terenskih pogojev ter specifike železniške infrastrukture so bili izbrani različni tipi temeljenja protihrupnih ograj (točkovni temelji, prefabricirani segmentni pasovni temelji, temeljenje z uvrtanimi piloti, AB temelji sidrani z geosidri, pritrjevanje protihrupne konstrukcije na obstoječe objekte). Nadgradnja je iz jeklenih HEA stebrov, za polnila so uporabljene AB parapetne grede ter lesocementni in aluminijasti absorpcijski paneli. Obstoječe protihrupne ograje se je dogradilo z dodatno absorpcijsko oblogo in krovnimi absorberji.

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, IZN, PID, POV
Leto:
2020

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si