Prometni hrup

Protihrupne ograje ob železniški progi Maribor-Šentilj

Načrti aktivne protihrupne zaščite na obravnavanem odseku železniške proge so zajemali izvedbo dveh sklopov protihrupnih ograj nominalne višine od 2–4 m. Uporabljeni so bili različni tipi temeljenja nosilnih stebrov. Ograje so bile sestavljene iz HEA stebrov in različnih tipov visokoabsorbcijskih protihrupnih panelov.

Investitor:
Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
Leto:
2020
Faze projektne dokumentacije:
PZI, PID, POV

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si