Prometni hrup

Protihrupne ograje ob železniški progi Pragersko-Hodoš

V sklopu rekonstrukcije železniške proge Pragersko-Hodoš smo v podjetju izdelali projektno dokumentacijo za izgradnjo aktivne protihrupne zaščite ob železniški progi.

Načrti aktivne protihrupne zaščite na obravnavani železniški progi so zajeli izvedbo 17-ih protihrupnih ograj v skupni dolžini cca. 7950 m ter nominalne višine od 2,5 – 3,0 m. Osnovni elementi, skupni vsem ograjam, so HEA stebri pritrjeni na različne tipe temeljev ter vgrajeni visokoabsorpcijski paneli različnih tipov (kovinski visokoabsorpcijski paneli, armirano betonski visokoabsorpcijski paneli z eno ali obojestransko lesocementno oblogo). Zaradi zahtevnih terenskih pogojev ter specifike železniške infrastrukture so bili izbrani različni tipi temeljenja protihrupnih ograj (temeljenje z vtisnjenimi piloti, točkovni temelji, pasovni temelji, pritrjevanje protihrupne konstrukcije na obstoječe objekte).

Investitor:
Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
Faze projektne dokumentacije:
PZI, PID, POV
Leto:
2013

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si