Prometni hrup

Protihrupne ograje ob železniški progi Zidani Most-Celje

V sklopu projekta rekonstrukcije železniške proge Zidani Most – Celje, smo v podjetju izdelali projektno dokumentacijo za izgradnjo aktivne protihrupne zaščite ob železniški progi Zidani Most – Celje. Osnova za obseg potrebnih protihrupnih ukrepov je bila študija hrupa.

Načrti aktivne protihrupne zaščite na obravnavani železniški progi pa so zajeli izvedbo protihrupnih ograj. Osnovni elementi, skupni vsem ograjam, so HEA stebri pritrjeni na različne tipe temeljev ter vgrajeni absorpcijski paneli različnih vrst (kovinski paneli, betonsko-lesocementni paneli), mestoma pa tudi transparentni paneli. Večina temeljenja je iz vtisnjenih jeklenih pilotov, ponekod pa so zaradi specifike prostora bili izbrani tudi drugačni tipi temeljenja protihrupnih ograj (točkovni temelji, pasovni temelji, pritrjevanje protihrupne konstrukcije na obstoječe objekte).

Investitor:
RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, PZI, PID , POV
Leto:
2020

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si