Prometno načrtovanje

Rekonstrukcija Kopitarjeve ulice in Ciril-Metodovega trga, Ljubljana

Na območju Ciril-Metodovega trga v Ljubljani je bila predvidena rekonstrukcija javne gospodarske infrastrukture (mešanega sistema padavinske in odpadne komunalne vode, elektrike, telekomunikacij, plinovoda, toplovoda, vodovoda in javne razsvetljave), zato je bilo potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo zunanje ureditve obravnavanega območja.

Naročnik je pri našem podjetju naročil izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo, in sicer za rekonstrukcijo Ciril-Metodovega v skupni dolžini približno 160 m.

Za obravnavano območje je bil spremenjen prometni režim in sicer je bil celotni Ciril-Metodov trg urejen za peš promet z možnostjo dostopa za intervencijska vozila, stanovalce in po potrebi dostavna vozila.

Projektna dokumentacija za izvedbo je zajela rekonstrukcijo voziščne konstrukcije, tlakovanja ceste in pločnikov (višinska prilagoditev pločnikov na obstoječe stanje, določitev karakterističnih prečnih profilov, določitev vzdolžnega poteka osi,…) v celotni širini med objekti z ureditvijo odvodnje padavinske vode.

Investitor:
Mestna občina Ljubljana
Leto:
2009
Lokacija:
Ljubljana
Faze projektne dokumentacije:
PZI

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si