Študije hrupne obremenjenosti

Strelišče Izem, Sevnica

Obratovanje strelišča povzroča impulzne obremenitve s hrupom. Strelišče se nahaja na vrhu vzpetine, kar bistveno pripomore k širjenju hrupa v okolje.

Izbran je bil pristop k zmanjševanju obremenjenosti varovanih objektov s hrupom na način, da se protihrupni ukrepi izvedejo čim bližje viru hrupa. S pomočjo modelnih izračunov širjenja hrupa je bila ob različnih variantah postavitve aktivne protihrupne zaščite prikazana učinkovitosti posameznega predlaganega protihrupnega ukrepa.

Investitor:
Občina Sevnica
Leto:
2020
Lokacija:
Sevnica
Programska oprema:
SoundPLAN, QGIS

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si