Prometne strategije

Študija mirujočega prometa Kranj

Za območje Mestne občine Kranj smo izdelali študijo mirujočega prometa, ki je zajemala tri faze. V prvi fazi je bil izveden pregled obstoječega stanja parkirne ureditve v mestu Kranj. V drugi fazi je sledil pregled parkirnih potreb, glede na določila v OPN Mestne občine Kranj. Na podlagi podatkov, pridobljenih v prvi in drugi fazi projekta, smo izdelali predloge za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno reševanje parkirne problematike v mestu Kranj.

Pri študijah prometa dajemo poudarek na trajnostno mobilnost ter zmanjševanje gostote mirujočega prometa v mestnih središčih in urbanih okoljih.

Investitor:
Mestna občina Kranj
Leto:
2015
Lokacija:
Kranj

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si