Prometne strategije

Študija mirujočega prometa Radovljica

Za območje mesta Radovljica smo izdelali študijo mirujočega prometa, ki je zajemala tri faze. V prvi fazi je bil izveden pregled obstoječega stanja parkirne ureditve v mestu Radovljica. V drugi fazi je sledil pregled parkirnih potreb, glede na določila v OPN Občine Radovljica. Na podlagi podatkov, pridobljenih v prvi in drugi fazi projekta, smo izdelali predloge za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno reševanje parkirne problematike v mestu Radovljica.

Pri študijah prometa dajemo poudarek na trajnostno mobilnost ter zmanjševanje gostote mirujočega prometa v mestnih središčih in urbanih okoljih.

Investitor:
Občina Radovljica
Leto:
2017
Lokacija:
Radovljica

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.