Prometne strategije

Študija mirujočega prometa Nova Gorica

Za območje mesta Nova Gorica smo izdelali študijo mirujočega prometa, ki je zajemala dve faze. V prvi fazi je bil izveden pregled obstoječega stanja parkirne ureditve v mestu Nova Gorica. V drugi fazi je sledil pregled parkirnih potreb, glede na določila v OPN Občine Nova Gorica. Poleg tega je bilo v drugi fazi podanih nekaj vodil za reševanje pomanjkanja parkirnih mest v mestu.

Pri študijah prometa dajemo poudarek na trajnostno mobilnost ter zmanjševanje gostote mirujočega prometa v mestnih središčih in urbanih okoljih.

Investitor:
Mestne storitve Nova Gorica d.o.o.
Leto:
2020
Lokacija:
Nova Gorica

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si