Prometne strategije

Umestitev bencinskih servisov v okolje, Kranj

Predmet prometnega dela elaborata je bil pregled lokacij obstoječih bencinskih servisov v prometnem modelu mesta Kranj, ki je bil izdelan s programsko opremo PTV Visum. Na podlagi te preveritve in na podlagi prometnih obremenitev so bile predlagane mogoče lokacije za umestitev novih bencinskih servisov oz. so bile preverjene lokacije, ki so že aktualne – obstaja zanimanje s strani investitorjev.

Za ustrezno umestitev novih BS potrebno je bilo potrebno preveriti kombinacije različnih lokacij (izgradnja novih bencinskih servisov v različnih delih mesta). Bencinske servise je potrebno umeščati enakomerno – zagotavljati nivo uslug oskrbe z gorivom na celotnem območju mesta.

Investitor:
Mestna občina Kranj
Leto:
2020
Vrsta projektne dokumentacije:
Elaborat

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.