Prometne študije in prometni modeli

Ureditev območja stare avtobusne postaje, Kranj

Prometna študija je bila izdelana skladno s predpisi in metodologijami s tega področja. Uporabljena je bila mednarodno priznana programska oprema podjetja PTV Group, ki omogoča izdelavo makroskopskih in mikroskopskih prometnih modelov, ki omogočajo simulacijo prometa v realnem času. Prometna študija je za izhodišče upoštevala obstoječe prometno omrežje ter dejanske prometne obremenitve v križiščih (upoštevan je bil osebni promet, tovorni promet, avtobusni promet, ter pešci in kolesarji).

Na podlagi kalibriranega in validiranega mezoskopskega prometnega modela obravnavanega območja, je bil izdelan prometni model bodočega stanja urejanja prostora (Varianta 1), ki je zajemal vsa izhodišča posredovana s strani naročnika. Oba prometna modela sta služila določitvi prometnih obremenitev v dveh časovnih obdobjih (izhodiščno leto 2022 in plansko leto 2042) tako za jutranjo kot popoldansko konico. Na osnovi dobljenih rezultatov, je bila izdelana kapacitetna analiza karakterističnih križišč s pomočjo mikrosimulacije prometa v realnem času.

Investitor:
Mestna občina Kranj
Leto:
2016 - 2017
Vrsta projektne dokumentacije:
Prometna študija

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si