Prometno načrtovanje

Ureditev površin za pešce in kolesarje na Taborski cesti, Grosuplje

Načrt ceste je obsegal ureditev vozišča ceste, površin za pešce in kolesarje ter pripadajočih ureditev, ki izhajajo iz zahtev soglasodajalcev ali pogojev lokacije in predvidenih ureditev. Uvedeni so bili ukrepi za umirjanje prometa: omejitev hitrosti vozil, ploščadi s prehodom za pešce ter nove talne označbe. Na površinah za pešce so bile dodane tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne.

Investitor:
Občina Grosuplje
Leto:
2017-2020
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, IDP, PZI, PID

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si