Študije hrupne obremenjenosti

Večstanovanjska hiša, Lavrica

S študijo obremenitve s hrupom se je ugotavljal vpliv obremenitev s hrupom cestnega in železniškega prometa na apartmajski objekt v Lavrici. Zaradi ugotovljenega preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, je bila glede na prostorske danosti predlagana sanacija oziroma zamenjava stavbnega pohištva v varovanih prostorih objekta, t.i. pasivna protihrupna zaščita.

Investitor:
zasebni investitor
Leto:
2019
Lokacija:
Lavrica
Programska oprema:
SoundPLAN, QGIS

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si