Študije hrupne obremenjenosti

Železniška proga Izmir, Turčija

V gosto poseljenem predelu mesta Izmir v Turčiji so se soočali z visokimi hrupnimi obremenitvami zaradi železniškega prometa.

Projekt je obsegal strokovno oceno stanja, meritve hrupa z zvočnim analizatorjem Brüel&Kjær, študijo obremenjenosti s hrupom s predlogom postavitve protihrupnih ograj.

Na osnovi izvedbenih načrtov je bila neposredno ob železniški progi izvedena protihrupna ograja, s čimer se je bistveno pripomoglo k znižanju nivojem hrupa na bližnjih stanovanjskih objektih.

Investitor:
TCDD, Turške državne železnice
Leto:
2013
Lokacija:
Izmir, Turčija
Merilna oprema:
Analizator zvoka Brüel & Kjær tip 2250
Programska oprema:
SoundPLAN, AutoCAD

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si