Študije hrupne obremenjenosti

Železniška povezava Zidani Most-Celje

V sklopu nadgradnje železniške povezave Zidani Most – Celje je bila izdelana študija obremenjenosti s hrupom s predlogom protihrupne zaščite za 10 in 20-letno plansko obdobje.

Projekt je bil v našem podjetju eden najobsežnejših na področju modeliranja širjenja hrupa.

Predlagane protihrupne rešitve:

  • Protihrupne ograje v skupni dolžini 3390 m
  • Pasivna protihrupna zaščita za preobremenjene objekte z varovanimi prostori

Investitor:
Ministrstvo za infrastrukturo RS
Leto:
2015
Lokacija:
Zidani Most - Celje
Programska oprema:
SoundPLAN, AutoCAD, QGIS

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si