Razvoj in ekologija

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V NIZKOGRADNJI

 

Z uporabo obnovljivih virov energije (OVE) v nizkogradnji se ukvarjamo v sklopu protihrupne in protivetrne zaščite.

V letu 2012 je bila ob hitri cesti v Vrtojbi na osnovi našega projekta izvedena prva in zaenkrat tudi edina sončna elektrarna v sklopu protihrupne ograje.

 

Za odsek hitre ceste od Razdrtega preko Rebernic do Vipave smo v sklopu širšega projekta zaščite hitre ceste skozi Vipavsko dolino pred burjo, izdelali idejni projekt možnosti izvedbe energetskega objekta s funkcijo protivetrne zaščite (več).

 

Za odsek hitre ceste preko Rebernic smo kot osnovo za pripravo javnega razpisa za izbor najugodnejšega ponudnika-investitorja v sončno elektrarno, izdelali idejno zasnovo – preučitev možnosti dodatne izkoriščenosti zemljišč z izvedbo sončnih elektrarn.

 

Za več informacij s področja nas prosimo kontaktirajte na info@provia.si.

 

NARAVNE PODPORNE KONSTRUKCIJE

Poleg klasičnih podpornih in opornih konstrukcij projektiramo »naravi prijazne« podporne in oporne konstrukcije. V naši dosedanji praksi smo poleg projektiranja tradicionalnih podpornih in opornih konstrukcij projektirali konstrukcije iz gabionov ter armirane brežine. Z uporabo omenjenih rešitev smo dosegli zmanjšanje izvedbene vrednosti investicije, skrajšali čas gradnje konstrukcije ter dosegli manjše posege v prostor.

Projektiramo sledeče podporne in oporne konstrukcije:

Za več informacij s področja nas prosimo kontaktirajte na info@provia.si.

NIZKE PROTIHRUPNE OGRAJE

Nizke protihrupne ograje predstavljajo novost na področju aktivne protihrupne zaščite v Evropi in Svetu.

Osnovna ideja

Inovativna tehnična rešitev protihrupne zaščite je postavljena bližje železniški progi oz. vlakovni kompoziciji in aktivno ščiti glavni vir hrupa – kolotek. Zaradi bližje postavitve je protihrupna zaščita posledično lahko nižja.

Prednosti v primerjavi s klasično protihrupno ograjo:

Za več informacij s področja nas prosimo kontaktirajte na info@provia.si.

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si