Energija sonca in vetra

ČISTA PRIHODNOST

Sonce predstavlja neizčrpen vir energije, ki ga trenutno glede na njegov potencial, ne izkoriščamo optimalno. V podjetju Provia smo še posebej naravnani v smeri razvoja čistih in za okolje ugodnih tehnologij.

V letu 2012 je bila ob hitri cesti v Vrtojbi na osnovi našega projekta izvedena prva in zaenkrat tudi edina sončna elektrarna v sklopu protihrupne ograje.

 

 

Za odsek hitre ceste preko Rebernic smo kot osnovo za pripravo javnega razpisa izdelali idejno zasnovo – preučitev možnosti dodatne izkoriščenosti zemljišč z izvedbo sončnih elektrarn.

Brežine, nasipi in ostale podporne konstrukcije ob prometnicah so idealen kraj za koriščenje obnovljivih virov energije sonca in vetra.

Naložbe v razvoj trajnostnih tehnologij so ključnega pomena za ustvarjanje sožitja med človekom in naravo. Energija sonca predstavlja velik potencial in je sinonim za čisto energijo.

 

Reference

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si