Prometno načrtovanje

Prehod za pešce na križišču Kalia, Kranj

Izdelan je bil projekt za izvedbo za ureditev prehoda za pešce na območju obstoječega priključka občinske ceste, ki poteka mimo Kalie, na državno cesto Kokrica – Kranj (Bleiweisova cesta). Izdelana je bila analiza priključka, ki vsebuje analizo prometne varnosti in kapacitetno analizo. Cestišče in pločnik je bilo na območju prehoda urejeno skladno s predpisi.

Investitor:
Mestna občina Kranj
Leto:
2016
Faze projektne dokumentacije:
Elaborat, IDZ, PZI

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si