Prometno načrtovanje

Celovita rekonstrukcija Ljubljanske ulice v Mariboru

Celovita rekonstrukcija Ljubljanske ulice (LG 243792) od Ulice Pariške komune do Ceste proletarskih brigad vključuje zamenjavo voziščne konstrukcije, izvedbo varnih površin za pešce in kolesarje, ter zamenjavo in rekonstrukcijo dotrajanih komunalnih vodov. Dolžina celotnega rekonstruiranega odseka znaša 805 m. Celovita ureditev komunalnih vodov vključuje: posodobitev vodooskbnega sistema, obnovo kanalizacijskega omrežja (ločitev meteorne kanalizacije od mešanega sistema), obnova hišnih fekalnih priključkov, obnova in dograditev plinovodenga omrežja, posodobitev javne razsvetljave, novelacija elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja. Projekt vključuje tudi celovito krajinsko ureditev celotnega odseka z zasaditvijo novega drevoreda po sistemu ”stockholm”. V sklopu projekta se urejajo tri avtobusne postaje in lokacija sistema izposoje koles in avtomobilov.

Investitor:
Mestna občina Maribor
Leto:
2023
Faze projektne dokumentacije:
IZP, PZI

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si