Energija sonca in vetra

Protihrupne ograje ob HC H4 Šempeter-Vrtojba

Zaradi hrupne preobremenjenosti območja ob hitri cesti H4, na odseku CP Bazara – MP Vrtojba, je občina Šempeter – Vrtojba želela postaviti protihrupno ograjo. Zaradi boljše izkoriščenosti protihrupne ograje in posledično zmanjšanja stroškov postavitve le-te oziroma razdelitve stroškov med več investitorjev, smo občini predlagali, da se protihrupno ograjo nadgradi s sončno elektrarno. Občina je na ta način pridobila več investitorjev in bila uspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz evropskih skladov v višini 1 mio EUR.

Študija hrupa je predvidela protihrupno ograjo dolžine cca. 645 m in višine cca. 2,6 m. Zaradi izredno ozkega cestnega nasipa je bil izbran sistem temeljenja z vtisnjenimi koli in predfabriciranimi AB temeljnimi gredami. Med kole so vstavljeni lesocementni protihrupni paneli. Na zaledno stran protihrupne ograje pa so vijačeni fotovoltaični paneli v dveh vrstah, ena vrsta na vrh protihrupne ograje, druga pa na sredini.

V sklopu projekta smo izdelali projektno dokumentacijo za aktivno protihrupno zaščito – protihrupno ograjo (IDZ, PGD-PZI, PID) ter sončno elektrarno (PGD, PZI, PID) in pridobili gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno.

Investitor:
DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, PGD, PZI, PID
Leto:
2012

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si