Temeljenje

Temeljenje z armirano betonskimi gredami in jeklenimi koli

Pred več kot 15 leti je bil zasnovan, testiran in patentiran kombiniran sistem temeljenja protihrupnih ograj s plitkimi predizdelanimi armirano-betonskimi gredami in jeklenimi vtisnjenimi koli. Izvajalci projektov protihrupnih ograj so sistem takoj prepoznali kot izjemen predvsem z vidika majnih gradbenih posegov in  hitrosti gradnje.

Cca. 80 km protihrupnih ograj v Sloveniji in tujini je temeljenih s tem sistemom.

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si