Temeljenje

Temeljenje z vtisnjenimi jeklenimi cevmi

V letu 2010 smo kot prvi v Sloveniji projektirali protihrupne ograje, ki so temeljene vtisnjenimi in zabitimi jeklenimi cevmi. V naslednjem letu so bile že uspešno aplicirane pri gradnji protihrupnih ograj na avtocesti med Mariborom in Cogetinci. Ta sistem temeljenja se je izkazal kot izjemno učinkovit, tako v časovnem kot finančnem smislu. In je še danes prevladujoč način temeljenja protihrupnih ograj v našem prostoru.

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si