Temeljenje

Temeljenje z verižno povezanimi temeljnimi gredami

V sklopu izgradnje protihrupnih ograj na AC odseku Brezovica-Vrhnika smo zaradi izjemno zahtevnih geotehničnih razmer razvili inovativen način temeljenja protihrupnih ograj z verižno povezanimi temeljnimi gredami na zemeljskem nasipu, mestoma pilotiranimi s kostanjevimi piloti. Tak način temeljenja dovoljuje posedke, ki so na Ljubljanskem barju neizbežni. Vendar so ti posedki zvezni, tako da je njihov vpliv na protihrupno nadgradnjo zanemarljiv.

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si