Industrijski hrup

Žito PC Vrhnika

V začetni fazi projekta na proizvodnem obratu Žito PC Vrhnika so bili določeni glavni viri hrupa. To je bilo izvedeno na podlagi meritev hrupa z analizatorjem hrupa ter zvočno kamero za zaznavo »žarišč« hrupa«. Pripravljen je bil predlog izvedbe protihrupne zaščite, za katero se je naročnik kasneje tudi odločil. Protihrupni ukrepi so se izvedli za namen visoke učinkovitosti čim bližje virom hrupa. Predlagani so bili naslednji ukrepi: protihrupna ograja, dušilci hrupa, absorpcijska obloga ter protihrupne lamele.

Na podlagi naših predlogov protihrupnih ukrepov je zunanji izvajalec te proizvedel ter montiral na objektu. Za zaključek so bili izmerjeni nivoji hrupa po sanaciji ter izvedena primerjava stanja pred in po sanaciji hrupa.

Investitor:
Žito PC Vrhnika
Leto:
2022
Lokacija:
Vrhnika

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si