Modelni izračun širjenja hrupa

STROKOVNI PRISTOP

Modelne izračune izdelujemo v sklopu ocenjevanja obstoječih virov hrupa, kot tudi za napovedovanje hrupa (Študije obremenjenosti s hrupom s predlogi protihrupnih ukrepov).

Modelni izračun predstavitev

PROGRAMSKA OPREMA ZA IZDELAVO MODELNIH IZRAČUNOV

Za izdelavo modelnih izračunov širjenja cestnega in železniškega hrupa ter hrupa obratov in naprav s predlogi protihrupnih ukrepov, uporabljamo programsko opremo SoundPLAN.

 

Reference

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si