Protihrupna zaščita

Razpolagamo s širokim spektrom znanja na področju protihrupne zaščite zaradi obratovanja cest in železnic.

V ta namen izdelujemo vse faze dokumentacije za:

Poleg tega ponujamo specialne tehnične rešitve v segmentu varovanja pred hrupom zaradi obratovanja industrijskih naprav in obratov.

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si