Protihrupna zaščita

Ukvarjamo se s celovitimi rešitvami na področju protihrupne zaščite zaradi obratovanja cest in železnic.

V ta namen izdelujemo vse faze načrtov:

Poleg tega ponujamo specialne tehnične rešitve v segmentu varovanja pred hrupom zaradi obratovanja industrijskih naprav in obratov.

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.