Načrtovanje protihrupne zaščite

 

OBSEG PROJEKTA

Projekti protihrupne zaščite so kompleksne naloge, ki zahtevajo sodelovanje strokovnjakov različnih tehniških smeri Pri pripravi in izdelavi projektov protihrupne zaščite vključujemo skrbnike infrastrukture oziroma vzdrževalce prometnic in objektov, akreditirane izdelovalce študije hrupa, oblikovalce krajinskega prostora ob prometnicah, statike, geotehnike, geodete, preiskovalce materialov, …

 

VRSTE PROTIHRUPNE ZAŠČITE

Glede na specifike obremenitve s hrupom in dane možnosti, so lahko protihrupni ukrepi eni od sledečih ali tudi kombinacija le-teh:

Reference

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si