Študija obremenjenosti s hrupom

ŠIRJENJE HRUPA V OKOLJU

Hrup se v okolju lahko širi nepredvidljivo in v različnih trajektorijah. Pri obravnavi hrupa cestnega in železniškega prometa ter industrijskega hrupa je najbolj pomembna ustrezna določitev “poti” hrupa. S tem lahko izvedemo učinkovito sanacijo in omejevanje širjenja hrupa v okolju. Pri tem si pomagamo s programi za modelne izračune širjenja hrupa.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in strokovne usposobljenosti izdelujemo študije hrupa na področju cestnega prometa, železniškega prometa ter industrije.

PROGRAMSKA OPREMA

Študija hrupne obremenjenosti je sestavljena iz več različnih vhodnih parametrov – teren, pozidava, viri hrupa, podatki o meteorologiji itd. Obdelava teh podatkov je izvedena s pomočjo programa QGIS.

Modelni izračun širjenja hrupa in obremenjenosti okolja s hrupom se izvaja v programu SoundPLAN. Omenjena programska oprema je uporabna za vse aspekte modeliranja širjenja hrupa v okolju.

Reference

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si